Hareket ve Operasyon Birimi

Acil durumlarda ya da kriz halinde “AYSAK Kriz Merkezi” kurmak ve çalıştırmaktan, arama-kurtarma birim faaliyetlerinin koordinasyonundan, tüm bölüm ve birimlerle gönüllülerin yönetiminden, operasyonel/taktiksel eylem planı oluşturmak ve uygulamalarının koordinasyonundan sorumlu olan birimdir.

Ayrıca, gerçekleştirilen tüm arama-kurtarma operasyonlarını kronolojik olarak kayıt altına alarak; deprem, sel, göçük, heyelan, yangın gibi kategorilere göre tasnif etmek, raporlama ve analiz yapmaktan sorumlu olan birimdir.

Arama Kurtarma Birimi

Afet ve  diğer acil durumlar için gönüllülerin gerekli eğitimleri almasını sağlamak, bu eğitimleri almış olan ekip üyelerinin koordinasyonları, acil durumlarda ekipleri yönlendirmek ve ve bilgilendirmek,  afet, kaza veya acil durum alanlarında mağdurları aramak, kurtarmak veya kurtarmak için AFAD tarafından yapılan operasyonlara iştirak eden birimdir.

Medikal Arama Kurtarma Birimi

Gönüllü doktor,  sağlık memuru, hemşire, ve diğer  tüm yardımcı sağlık personelinden oluşan birimdir. 

Arama ve kurtarma operasyon birimi ile koordineli şekilde hareket edip ihtiyaç sahiplerine acil tıbbi yardım yapmak

Gönüllülerin tamamına Temel İlk Yardım eğitimi vermekle sorumludur.

Operasyon ekiplerinin kullanacağı tıbbi sarf malzeme ve ekipmanların takibini yapar.

Birim gönüllüleri olay yerinde tıbbi müdahale için gerekli ortamı sağlamak, yardıma ihtiyacı olanlara yurt içi ve yurt dışı devletin arama ve kurtarma kurumları ile koordineli şekilde acil tıbbi yardım yapmak, gereken durumlarda müdahalede bulunan sağlık ekiplerine destek olmakla görevlidir. 

Lojistik Birimi

Derneğin ana deposu olan Bodrum Lojistik Merkezi’nde bulunan malzemelerin bakım ve onarımı ile tüm lojistik malzemelerin envanter listelerinin hazırlanmasından sorumlu olan birimdir.

Arama kurtarma operasyonlarında, kullanılması gereken uygun malzemeleri belirlemek, depodan çıkışlarını sağlamak, cihaz ve malzemelerin operasyon alanında kurulumlarını yapmak,  operasyon ve medikal birimlere destek sağlamakla görevlidir.  

Teknik Lojistik Birimi

AYSAK Derneği’nin ana deposu olan Bodrum Lojistik Merkezi’nde bulunan malzemelerin bakım ve onarımı ile tüm lojistik malzemenin kayıt altına alınmasından, raf ömürlerini takip etmek ve gerektiğinde malzemeleri yenilemekten sorumlu olan birimdir.

Arama kurtarma operasyonlarında, kullanılması gereken uygun malzemeleri belirler ve depodan çıkışlarını, sahada kurulumlarını, gerektiğinde değiştirilmelerini sağlar.

Lojistik depomuzun standartlarına uygun şekilde tasnif edilmesinden ve meydana gelebilecek afetlere karşı, kullanılacak malzemelerin 7/24 kullanıma hazır ve ulaşılabilir şekilde muhafazasından da sorumlu olan birimimiz, ülke genelindeki ekiplerimizin arama-kurtarmada kullanılacak olan lojistik malzeme tedarikini ve takibini de gerçekleştirir.

Tıbbi Lojistik Birimi

Sağlık personeli gönüllülerimizin önderliğinde, bu birimde görev almak isteyen gönüllülerle birlikte çalışan birimimizdir.

AYSAK gönüllülerinin aşı takibini yapar.

Operasyon ekiplerinin kullanacağı tıbbi sarf malzeme ve ekipmanların tedarik eder. Operasyona çıkacak ekibe tıbbi personel desteği sağlar.

Doğal afetler sonrası, operasyon bölgesine yakın noktada oluşturulan ana kampta müdahale alanı (çadır konteynır vs.) kurar.

Gönüllülerin tamamına Temel İlk Yardım eğitimi, Operasyon ekiplerine İleri İlk Yardım eğitimi verir.
AYSAK Derneği’ne müracaat eden şirketlere, okullara, şahıslara ve diğer kurumlara “Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi” verir.

Tüm ekiplerimizin tıbbi ekipman ve eğitim olarak aynı standartta olmasını sağlamak da bu birimimizin görevleri arasındadır.