Misyon

AYSAK olarak doğal afetler, kazalar ve kaybolma vakalarında, gönüllü üyelerimizle,  ihtiyaç duyulan alanlara ve alanda yardım bekleyenlere en kısa sürede ulaşmak, aldığımız eğitimler doğrultusunda arama – kurtarma çalışmalarını yapmak, gerekli durumlarda temel ilk yardım desteği vererek  kazazedelere emniyetli bir ortam koşulları oluşturmak, ilgili profesyonellere  destek olarak can kaybını en aza indirmek ve arama-kurtarma konularında toplumu bilgilendirmek.

Vizyonumuz

AYSAK olarak Türkiye’de ve Dünyada yaşanan felaketlerde din, dil, cins, ırk, sosyal statü ayrımı gözetmeksizin afet bölgesine en kısa zamanda ulaşmak,  kazazedeleri ve enkaz altında kalmış insanları Arama Kurtarma çalışmaları düzenleyerek canlı olarak kurtarmak.

Afet bölgelerinde Arama Kurtarma Çalışmaları tamamlandıktan sonra İnsani Yardım  ve ilkyardım çalışmaları yapmak

Doğal ve çevresel felaketlere karşı hazırlıklılar geliştirmek.

Gönüllük duygusunu geliştirmek ve Sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmek için eğitimler ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek.

Doğanın bir parçası olduğumuzu göz önüne alarak  dünyamızı korumak.

Başkanın Mesajı

Dünya Arama Kurtarma Medikal Sağlık Derneği AYSAK web sitemiz sizlere amacımız organizasyon yapımız, kim olduğumuz konusunda fikir verecektir.

AYSAK gönüllüleri olarak bizler bulunduğumuz coğrafyanın geçmişinde yaşanan afetlerde birbirimize yardım etmenin nihai yol olduğunu hissediyoruz. Bu bir yaşam biçimidir ve Arama Kurtarma gönüllüleri, bu süreçte bize güvenenlere hizmet etmekten gurur duyar.

AYSAK’ın çalışkan profesyonelleri, her şeyden önce, çok yönlü acil müdahale ve can, mal ve çevrenin korunması yoluyla toplumumuzun vatandaşları için yaşam kalitesini korumaya kendini adamıştır.

Böyle güzel bir organizasyonu temsil etmekten gurur duyuyorum. Gönüllülerimizin, özverisi, dürüstlüğü ve becerikliliği ile vatandaşlara, ziyaretçilere ve işletmelere olan bağlılığından her gün etkileniyorum. AYSAK geleceğe doğru ilerlerken, daha verimli, daha uyumlu ve topluluğumuzun ihtiyaçlarına daha duyarlı olmak için hizmetlerimizi daha verimli sağlamanın yollarını aramaya devam edeceğiz.

Eğitim, ekipman ve tesisimizin, hizmet verdiğimiz toplulukların ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak için sürekli çalışıyoruz. Halkı acil durumlara hazırlamak için her türlü önlemi alıyoruz. Topluluk üyelerimizin başarı için çözümün bir parçası olmaya devam edeceğini umuyoruz. Herkesi daha büyük ölçekli afetlere ve orman yangınları gibi önemli olaylara hazırlıklı olmaya teşvik ediyoruz. Herhangi bir felaketi başarılı bir şekilde planlamak için lütfen web sitemiz, sosyal medya ve diğer araçlar aracılığıyla katılın, haberdar olun ve bizimle iletişimde kalın. Birlikte çalıştığımızda toplum ilişkilerini güçlendirir ve dayanıklılığımızı daha da artırırız.

Dünya Arama Kurtarma Medikal Sağlık Derneği web sitesini ziyaret ettiğiniz ve organizasyonumuza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

Basın bültenleri, kamu güvenliği bilgileri, gönüllülük ve yaklaşan etkinlikler için sitemizi sık sık ziyaret edin. Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

İçtenlikle,

Ahmet Tek

Biz Kimiz ?

Yönetim Kurulu

Ahmet Tek, Başkan

Cem Çil, Başkan Yardımcısı

Ebru Çil, Genel Sekreter

Sevda Tek, Sayman 

Denetleme Kurulu

Umut Tekerek

Nalan Aydın, Proje Sorumlusu

Gönüllülük Bildirgesi

AYSAK çalışmalarına katılan bir yönetici ,takım lideri ve gönüllü olarak, aşağıdaki kurallara ve yükümlülüklere uyacağımı kabul ve beyan ederim:

 • Arama Kurtarma ve Yardım faaliyetlerinde din, dil, cins, ırk, sosyal statü, siyasi görüş, ayrımı yapmayacağım. Yurt içinde ve yurt dışında mensubu olduğum Türk Milleti’nin bir temsilcisi bilinci ile hareket edeceğim.
 • Kendime ve aileme vermeye değer bulmadığım bir hizmeti veya malzemeyi başkalarına vermeyeceğim her arama kurtarma faaliyetinde aranan canlıyı en yakınım gibi kabul ederek görev yapacağım.
 • Arama Kurtarma gönüllülük çalışmalarını nefsani düşünceler dünyasal çıkarlar ve kendimi tatmin etmek için yapmayacağım.
 • Arama kurtarma ve yardım çalışmalarında gönüllü olarak takım sorumlusu, ekip amiri yardımcısı, ekip amiri, arama kurtarma uzmanı, il temsilcisi veya bölge temsilcisi, operasyon hareket merkezi (AFAD ) takım lideridir. Bu kurala uyacağım.
 • Destek verdiğim kişinin psikolojik durumuna, kişiye yaklaşımıma, özen göstereceğim ve mahremiyetine dikkat edeceğim.
 • Arama Kurtarma faaliyetlerinde aldığım eğitim, kurs veya sertifikaya sahip olduğum yetki sorumluluk üstüne çıkmayacağım.
 • Arama Kurtarma Yardım faaliyetlerinde hareket halinde, enkaz alanında ve sahada daima takım sorumlumun en kıdemli takım liderimin talimatlarına uyacağım. Fevri hareketlerde bulunmayacağım. Kendimi ve arkadaşlarımı riske atabilecek hareketlerde bulunmayacağım arama kurtarma talimatlarına uyacağım.
 • Doğaya ve hiçbir canlıya zarar vermeyeceğim.
 • Günlük ve kamp çantamı eğitimlerde anlatıldığı şekilde hazırlayacağım.
 • Arama Kurtarma faaliyetleri gönüllülük üzerine yapıldığını unutmayacağım. Gönüllülük karşılıksız yardımseverlik olduğunu biliyorum. Gönüllülük ile keyfe göre hizmetin aynı şey olmadığını biliyorum.
 • Arama Kurtarma Gönüllü olarak kişisel sorumluluklarımın olduğunu unutmayacağım.
 • Eleştirmeyeceğim, dedikodu yapmayacağım, şikâyet etmeyeceğim, ekip arkadaşlarımla veya üçüncü kişilerle tartışmayacağım.
 • Arama Kurtarma operasyonları ve yardım faaliyetlerinde Arama Kurtarma üniforması kullanılmaktadır. Üniformayı usulüne uygun bir biçimde kullanacağım. Üniforma üzerimdeyken uygunsuz davranışlarda (alkol almak, diğer kişilere uygunsuz davranışlarda bulunmak, vb.) bulunmayacağım. Her zaman kişisel koruyucu ekipmanları yanımda bulunduracağım ve kullanacağım.
 • Arama Kurtarma faaliyetleri ve eğitim alanlarında siyasi veya başka derneğe ait sembol bayrak kullanmayacağım. Arama Kurtarma bayrağı ve bağlı olduğum birliğin flamasını daima taşıyacağım.
 • Arama Kurtarma çalışmaları esnasında sınırlarımın farkında olarak elimden geleni yapacağım. Çalışamayacak durumdaysam en yakın takım liderime haber vereceğim. Gerektiğinde dinleneceğim.
 • Arama Kurtarma çalışmaları esnasında tıbbi konularda ilk yardım eğitimim varsa müdahale edeceğim. Yoksa Medikal Arama Kurtarma biriminde bulunan doktor veya yardımcı sağlık personeline haber vereceğim.
 • Arama Kurtarma Ulaştırma biriminde gönüllü isem trafik kurallarına uyacağım. Hareket öncesi kontrolleri yapacağım. Birliğin sahada güvenli hareket etmesini sağlayacağım. İntikalini sağladıktan sonra operasyon içinde aldığım eğitim kadarıyla arama kurtarma faaliyetlerine destek olacağım.
 • Arama Kurtarma faaliyetlerinde operasyon ve hareket merkezinin planlamasına göre hareket edeceğim
 • Arama Kurtarma faaliyetlerinde köpekli arama kurtarma gönüllüsü isem kendim gibi yanımda bulunan arama kurtarma köpeğinin tüm sağlığına dikkat edeceğim. Yanımdaki canlıyı dinlenme ihtiyacı olduğunda zorlamayacağım.
 • Arama Kurtarma DenizArama Kurtarma birliğinde görevli isem kıdemli liderlerimin talimatlarına göre hareket edeceğim. Denizcilik su altı ve su üstü kurallarına uyacağım.
 • Operasyon alanında yardım ettiğim kişilerin bilgilerini 3. kişilerle paylaşmayacağım.
 • Arama Kurtarma faaliyetlerinde kıdemli ekip liderime uyacağım. Temel dağcılık ve doğa sporlarında koruyucu önlemleri alacağım. Doğa şartlarına göre hareket edeceğim. Kendimi ve takımımı riske atmayacağım. Almadığım eğitim alanlarında göreve dahil olmayacağımı biliyorum.
 • Afet ve operasyon alanında toplumu ajite edecek tutum ve davranışlardan uzak duracağım.
 • Arama Kurtarama ailesi içinde birimlere dağılımın meslek eğitim ve beceriye göre olduğunu biliyorum. İnsan Kaynakları biriminin tavsiye edeceği birimde gönüllü olarak hem teknik hem de faaliyet konusunda elimden gelen desteği sağlayacağım.
 • Arama Kurtarma ve Yardım faaliyetleri dışındaki görev yetki sorumluluğumda olmayan faaliyetlerde bulunmayacağım.
 • Tüzük kurallarına uyacağım, aykırı hareket etmeyeceğim. Arama Kurtarma misyon, vizyon ve tüzüğün kırmızı çizgilerinde amaca uygun faaliyet göstereceğim.
 • Felaket bölgesindeki ihtiyaçlara göre destek olmaya çalışacağım. Bölgede hayal ettiğim gibi destek olamasam bile destek vermeye devam edeceğim
Kurumsal Kimlik

Logo Kullanımı

Standart AYSAK logosu beyaz arka plan ile kullanılabilir. Orijinal logo gerekli olduğu hallerde büyültülür veya küçültülebilir. Boyutu uzatılıp, genişletilemez ve daraltılamaz.

Belirtilen renkler haricinde kullanılması yasaktır.

Dünya Arama Kurtarma Medikal Sağlık Derneği, AYSAK web sitesi ve logosu Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili tüm mevzuat hükümleri ile koruma altındadır. Bu nedenle site adımız herhangi bir kimse tarafından ister yazılı veya elektronik basında izinsiz, iltibasa mahal verir tarzda değiştirilerek, taklit edilerek ve/veya aynen hiçbir şekilde kullanılamaz. Bu kapsamda herhangi bir kimse ve/veya kuruluş tarafından kullanıldığı saptandığı takdirde bu kişi ve/veya kuruluş hakkında her türlü yasal hakkımızı saklı tutuyoruz.

Site İçeriği Hakkında Açıklamalar:

Sitemizde yer alan bilgilerde içerik ya da yazım hatası olabilir.

Sitemizde yer alan konu ve bilgiler ziyaretçiler uyarılmadan her zaman değiştirilebilir, güncellenebilir ya da tamamen kaldırılabilir.

Sitemiz üzerinden ulaşılan (link verilen) herhangi başka site içeriği, kullanımı, ürünü veya sağladığı servislerden kaynaklanabilecek olumsuzluklar ve/veya verilmesi muhtemel zararlardan hiçbir surette sorumluluk kabul edilmez.

Her ne şekilde olursa olsun sitemiz; sitemizden veya sitemizden ulaşılabilen sitelerden kaynaklanan yukarıda uyarıldığı halde, kullanıcının karşılaşabileceği her türlü zarardan (kar kaybı, program veya veri kaybı, iş kaybı, virüs bulaşması vs.) sorumlu değildir.